Symulacja/animacja pojazdu gąsienicowego przy pomocy własnego silnika fizycznego opartego na pracach Roya Featherstone'a.


Dodatkowe eksperymenty:

  • tarcie dla przegubów gąsienic
  • kontrola pracy silnika na podstawie zadanej charakterystyki prędkościowej
  • pokonywanie przeszkód

 


Manewrowanie:


Dodatkowy przejazd - 20 elementów w każdej gąsienicy:


Dodatkowy przejazd - 30 elementów w każdej gąsienicy: