asz-foto

Jestem adiunktem w Zakładzie Grafiki, Wizji i Symulacji Komputerowej, Instytutu Informatyki, Politechniki Śląskiej.

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • Wielorozdzielcza analiza i synteza danych
 • Falki drugiej generacji i schemat liftingu
 • Modelowanie geometryczne (krzywe i powierzchnie parametryczne, siatki powierzchni)
 • Wielorozdzielcze przetwarzania danych o ruchu w zapisie kwaternionowym

Prowadzę zajęcia w ramach przedmiotów:

 • Grafika Komputerowa (kierownik laboratorium)
 • Programowanie w API Graficznych
 • Zaawansowane Techniki Programowania Grafiki Komputerowej
 • Podstawy Programowania Komputerów i Programowanie Komputerów (CKI Rybnik)
 • Java i Programowanie w Sieci Internet
 • Systemy GIS (WebGIS)
 • Studia doktornackie EkDAN: Wavelets and Muliresolution, Digital Geometry Processing (2011, 2013)

Dorobek naukowy

Publikacje:

 • A. Żak: Specyfikacja Sieciowego Serwera Map. X Konferencja SIECI KOMPUTEROWE, Szczyrk 10-13 czerwca 2003,
  Studia Informatica, volume 24, number 2B (54).

 • Praca zbiorowa pod redakcją K.Dobosza, Laboratorium programowania w języku JAVA.
  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, Rozdział 6 - Programowanie telefonów komórkowych.

 • A. Szczęsna: Falkowa, wielorozdzielcza analiza siatek powierzchni. (Wavelet-Based Multiresolution Analisys of Surfaces Meshes).
  Studia Informatica, vol. 26, numer 4(65), 2005.

 • A. Szczęsna: Modeling surfaces by subdivision methods. (Modelowanie powierzchni przy użyciu metod podpodziału). Studia Informatica, vol. 27, numer 3 (68), 2006.

 • A. Szczęsna: The Multiresolution Analysis of Triangle Surface Meshes with Lifting Scheme. A. Gagalowicz, W. Philips: Computer Vision/Computer Graphics Collaboration Techniques, Proceedings of MIRAGE, LNCS 4418, Springer 2007.

 • A. Szczęsna: The Second Generation Wavelet-based Multiresolution Representation of Irregular Triangle Mesh. IX International PhD Workshop OWD'2007.

 • A. Szczęsna: Designing Lifting Scheme For Second Generation Wavelet-Based Multiresolution Processing Of Irregular Surface Meshes. Proceedings of Computer Graphics and Visualization, IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Amsterdam, 2008.

 • A. Szczęsna: The Lifting Scheme for Multiresolution Wavelet-Based Transformation of Surface Meshes with Additional Attributes. L. Bolc, J. L. Kulikowski, K. Wojciechowski: Computer Vision and Graphics, Proceedings of ICCVG 2008, LNCS 5337, Springer 2009, s. 487-495.

 • T. GRUDZIŃSKI, R. MIKUSZEWSKI, A. SZCZĘSNA, M. SZYNALIK, K. URBANEK: SCRIPTING LANGUAGE IN SERIOUS GAMES FOR PSYCHOLOGY.Journal of Medical Information & Technologies, Vol. 16, 2010, s. 61-68.

 • Szczęsna A., Grudziński T., Grudziński J.: Settings Goals in Psychology Serious Game for Preschool Children, 5th European Conference on Games Based Learning, Ateny, Grecja 20-21.10.2011, s. 567 - 573.

 • Szczęsna A., Grudziński T., Grudziński J.: Serious Games For Psychology - Case Study, IADIS International Conference Game and Entertainment Technologies, Rzym, Włochy, 20-26.07.2011, s. 129-132

 • Szczęsna A., Grudziński T., Grudziński J., Mikuszewski R., Dębowski A.: The psychology serious game for pre-school children, IEEE 1st International Conference on Serious Games and Applications for Health, SeGAH, Braga, Portugalia, 16-18.11.2011, s. 57-60

 • Szczęsna A.: The Multiresolution Wavelet-Based Transformation of 3D Object Surface Meshes w Wavelets: Classification, Theory and Applications, Editors: Manel del Valle, Roberto Munoz Guerrero and Juan Manuel Gutierrez Salgado, NovaPublishers, 2012

 • Szczęsna A., Słupik J., Janiak M.: Quaternion Lifting Scheme for Multi-resolution Wavelet-based Motion Analysis, ThinkMind, ICONS 2012, The Seventh International Conference on Systems, 2012

 • Szczesna A., Tomaszek M., Wieteska A.: The Methodology of Designing Serious Games for Children and Adolescents Focused on Psychological Goals. Information Technologies in Biomedicine - Third International Conference, ITIB 2012, Gliwice, Poland, June 11-13, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 7339, Springer 2012, s. 245-255.

 • Szczęsna A., Tomaszek M.: Evaluation Project Of Serious Games For Children Focused On Psychological Goals. STUDIA INFORMATICA, vol. 33, nr. 3 (108), 2012.

 • Szczęsna A., Słupik J., Janiak M.: Denoising Motion Data Based on the Quaternion Lifting Scheme Multiresolution Transform. Machine GRAPHICS & VISION 20 (3), 2011

 • Szczęsna A., Słupik J., Janiak M.: The Smooth Quaternion Lifting Scheme Transform for Multi-resolution Motion Analysis. Computer Vision and Graphics: Proc. ICCVG 2012, Lecture Notes in Computer Science, Springer

 • Szczęsna A.: Serious games in medicine. Bio-Algorithms and Med-Systems 9 (2), 97-102, 2013.

 • Szczęsna A., Słupik J., Polański A.: Wykorzystanie sygnałów z akcelerometru, magnetometru i żyroskopu do wyznaczania orientacji w przestrzeni 3D. IX Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych", Centrum Zdrowia Dziecka, 2014

 • Janiak M., Szczęsna A., Słupik J.: Implementation of Quaternion Based Lifting Scheme for Motion Data Editor Software. Intelligent Information and Database Systems, Lecture Notes in Computer Science Volume 8398, 2014, pp 515-524

 • Wałach A., Szczęsna A.: Three-Dimensional Haptic Manipulator Controlled Game in the Treatment of Developmental Coordination Disorder,Information Sciences and Systems 2014,377-386,2014,Springer

 • Kornacki A., Kubica Ł., Weczerek K., Szczęsna A.: INTERACTIVE COMPUTER MUSIC APPLICATION CONTROLED BY HUMAN MOTION, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCES ON GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2014, Lisbon, Portugal, IADIS

 • Słupik J., Szczęsna A., Polański A.: Novel Lightweight Quaternion Filter for Determining Orientation Based on Indications of Gyroscope, Magnetometer and Accelerometer,Computer Vision and Graphics,586-593,2014,Springer

 • Szczęsna A., Lebek K., Pruszowski P., Janiak M., Polański A., Wojciechowski K.: Inercyjny system przechwytywania ruchu - Algorytmy, X Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych", Centrum Zdrowia Dziecka, 2015

 • Kulbacki M., Koteras R., Szczęsna A., Daniec K., Bieda R., Słupik J., Segen J., Nawrat A., Polański A., Wojciechowski K.: Scalable, Wearable, Unobtrusive Sensor Network for Multimodal Human Monitoring with Distributed Control,6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering,914-917,2015,Springer

 • Szczęsna A.: Blobby quaternion model of human joint limits, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014), AIP Publishing 2015

 • Pruszowski, P., Szczęsna, A., Polański, A., Słupik, J., Wojciechowski, K.: Adaptation Mechanism of Feedback in Quaternion Kalman Filtering for Orientation Estimation. Artificial Intelligence and Soft Computing, Springer International Publishing, 2015, 739-748
 • Szczęsna, A., Pruszowski, P., Słupik, J.; Pęszor, D., Polański, A.: Evaluation of Improvement in Orientation Estimation Through the Use of the Linear Acceleration Estimation in the Body Model. Man--Machine Interactions 4, Springer International Publishing, 2016, 377-387
 • Świtoński, A., Josiński, H., Szczęsna, A., Mucha, R., Wojciechowski, K.: Dynamic Time Wraping in Assessment of Performed Training. The 7th Internationa Posture Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 6-9.09.2015
 • Josiński, H., Świtoński, A.,  Mucha, R., Szczęsna, A.: Selection of Rehabilitation Exercises for the Virtual Physiotherapist System Based on Inertial Systems. The 7th Internationa Posture Symposium, Smolenice Castle, Slovakia, 6-9.09.2015

  

Doktorat/Ph.D. dissertation:

 • A. Szczęsna: Multiresolution processing of irregular surface meshes using second generation wavelets (Wielorozdzielcze przetwarzanie nieregularnych siatek powierzchni z wykorzystaniem falek drugiej generacji). promotor/supervisor: prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski, 11.2007 (obroniona z wyróżnieniem/with distinction)

Prace badawcze/Research projects:

 • W. Borczyk, K. Dobosz, J. Francik, E. Lach, J. Lach, M. Mittmann, A. Szczęsna, M. Świderski, K. Trybicka-Francik (pod red. J. Francika), Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2003.

 • K. Dobosz, P. Fabian, J. Lach, S. Niedbała, A. Szczęsna, J. Widuch (pod red. P. Fabiana), Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2004.

 • Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2005.

 • Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2006.

 • Eksperyment redukcji danych i degradacji kształtu 3D. Raport wykonanych badań w ramach grantu "Komputerowa, wielosensorowa percepcja, reprezentacja i analiza kształtów 3D z uwzględnieniem występowania informacji niepełnej i niedokładnej", Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, 2007.

 • Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2007.

 • Tworzenie gier poważnych dla potrzeb psychologii i psychiatrii z sterowanymi skryptowo aktorami symulacji (Creating a serious games for psychology and psychiatry with simulation actors controlled by scripts.) Projekt badawczy własny: N N518 385337 (2009-2011, 2012)/ Grants awarded by the Ministry of Science and Higher Education

 • Metody przyspieszania pracy silnika fizycznego przy minimalnej utracie precyzji jego obliczeń (Methods of physical engine acceleration with minimal loss of precision of the calculations.) Projekt BKM (2012 - 2014)

 • Modelowanie ograniczeń stawów w ramach impulsowego symulatora układu brył sztywnych (Modeling joint constraints within the impulse simulator system of rigid bodies). Projekt BKM (2013 - 2015)

 • Costume for acquisition of human movement based on IMU sensors with collection, visualization and data analysis software. Udział w projekcie PBS (NCBiR) prowadzonym przez PJWSTK (2012 - 2014)

 • Nowe technologie wysokorozdzielczej akwizycji i animacji mimiki twarzy . Udział w projekcie Innotech (NCBiR) prowadzonym przez PJWSTK (2013 - 2015)

 • GCONiI - Upper-Silesian Center for Scientific Computation. Kierownik pracowni Interaktywnych Symulacji Wielomodalnych (2014 - 2015)

 • Program mentorski receptą na efektywne kształcenie na makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Politechnice Śląskiej Prowadzenie grupy mentorskiej: Geometric modelling for computer graphics (25) (2012 - 2015)

 • Projekt „Nowe trendy w Informatyce” finansowany ze środków Motorola Solutions Foundation (2015)

Referaty na seminariach/Presentations at seminars:

 • Specyfikacja Sieciowego Serwera Map, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2002/03.

 • Geomatyka - wybrane zagadnienia, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2003/04.

 • Wielorozdzielcze modele siatek powierzchni, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2004/05.

 • Wielorozdzielcza analiza siatek powierzchni, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2005/06.

 • Wielorozdzielcza reprezentacja nieregularnych siatek powierzchni uzyskana za pomocą schematu liftingu, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2006/07.

 • Wielorozdzielcza reprezentacja powierzchni z wykorzystaniem falek drugiej generacji, Seminarium Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, 27.04.2007r.

 • Wielorozdzielcza reprezentacja powierzchni z wykorzystaniem falek drugiej generacji, Seminarium Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów Zakładu Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej i Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk , 07.11.2007r.

 • Gry poważne w medycynie, Seminarium Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny, Collegium Medicum: Uniwersytet Jagielloński, 23.04.2013r.

 • WIELOROZDZIELCZE PRZETWARZANIE DANYCH RUCHU, Seminarium Instytutu Informatyki, Politechnika Śląska, 07.05.2014r.

 • Modelowanie powierzchni w trójwymiarowej grafice komputerowej, Wszechnica Informatyki, Politechnika Śląska, Gliwice, Rybnik, 2014
 • Dzień Otwarty, Prezentacja Zakładu Grafiki, Wizji i Symulacji Komputerowej, Politechnika Śląska, 2014
 • Serious games, Akademia Gimnazjalisty, Politechnika Śląska, 26.04.2017
 • The art of game programming - create your own entertainment, Best Summer Course, 10-14.07.2017, https://best.eu.org/event/details.jsp?activity=m2mnoia

Konferencje (organizacja, komitet programowy)/Conferences (chair, programming committee):

 • Co-Chair of Workshop on Numerical and Symbolic Computation in Computer Vision and Data Management, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2015
 • Co-Chair of Workshop on Numerical Computation in 2D and 3D data, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2016, 2017
 • Programming committee member of Workshop 2D & 3D Geometric Properties from Incomplete Data, 7th Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology, 2015
 • Programming committee member of The International Conference on Systems ICONS - 2014, 2015, 2016, 2017
 • Programming commitee member of World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics - 2010, 2013, 2015, 2016, 2017