Wydział AEI
Wydział AEI
Aula D
Aula D
labDE (piknik studencki 2014)
labDE (piknik studencki 2014)
Politechnika Śląska - AEI
Politechnika Śląska - AEI
Laboratorium
Laboratorium
Silesian Green Power
Silesian Green Power
Previous Next Play Pause

 

Jestem adiunktem w Zakładzie Grafiki, Wizji i Symulacji Komputerowej, Instytutu Informatyki, Politechniki Śląskiej.

  

Zainteresowania naukowe:

 • Wielorozdzielcza analiza i synteza danych
 • Falki drugiej generacji i schemat liftingu
 • Modelowanie geometryczne (krzywe i powierzchnie parametryczne, siatki powierzchni)
 • Analiza danych o ruchu w zapisie kwaternionowym
 • Gry poważne

Prowadzę zajęcia w ramach przedmiotów:

 • Grafika Komputerowa (kierownik laboratorium)
 • Computer Graphics
 • Programowanie w API Graficznych
 • Zaawansowane Techniki Programowania Grafiki Komputerowej
 • Podstawy Programowania Komputerów i Programowanie Komputerów
 • Java i Programowanie w Sieci Internet
 • Systemy GIS (WebGIS)
 • Studia doktornackie EkDAN: Wavelets and Muliresolution, Digital Geometry Processing (2011, 2013)
 • Interaktywna grafika komputerowa (kierownik specjalizacji na studicha II stopnia, kierunek Informatyka)

Dorobek naukowy

Publikacje:

  

Doktorat/Ph.D. dissertation:

 • A. Szczęsna: Multiresolution processing of irregular surface meshes using second generation wavelets (Wielorozdzielcze przetwarzanie nieregularnych siatek powierzchni z wykorzystaniem falek drugiej generacji). promotor/supervisor: prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski, 11.2007 (obroniona z wyróżnieniem/with distinction)

Prace badawcze/Research projects:

 • W. Borczyk, K. Dobosz, J. Francik, E. Lach, J. Lach, M. Mittmann, A. Szczęsna, M. Świderski, K. Trybicka-Francik (pod red. J. Francika), Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2003.

 • K. Dobosz, P. Fabian, J. Lach, S. Niedbała, A. Szczęsna, J. Widuch (pod red. P. Fabiana), Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2004.

 • Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2005.

 • Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2006.

 • Eksperyment redukcji danych i degradacji kształtu 3D. Raport wykonanych badań w ramach grantu "Komputerowa, wielosensorowa percepcja, reprezentacja i analiza kształtów 3D z uwzględnieniem występowania informacji niepełnej i niedokładnej", Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, 2007.

 • Programowanie dla sieci Internet i zagadnienia grafiki komputerowej (Software for the Internet and problems of computer graphics). Raport końcowy wykonanych Badań Statutowych BK-303/RAu-2/2007.

 • Tworzenie gier poważnych dla potrzeb psychologii i psychiatrii z sterowanymi skryptowo aktorami symulacji (Creating a serious games for psychology and psychiatry with simulation actors controlled by scripts.) Projekt badawczy własny: N N518 385337 (2009-2011, 2012)/ Grants awarded by the Ministry of Science and Higher Education

 • Metody przyspieszania pracy silnika fizycznego przy minimalnej utracie precyzji jego obliczeń (Methods of physical engine acceleration with minimal loss of precision of the calculations.) Projekt BKM (2012 - 2014)

 • Modelowanie ograniczeń stawów w ramach impulsowego symulatora układu brył sztywnych (Modeling joint constraints within the impulse simulator system of rigid bodies). Projekt BKM (2013 - 2015)

 • Costume for acquisition of human movement based on IMU sensors with collection, visualization and data analysis software. Udział w projekcie PBS (NCBiR) prowadzonym przez PJWSTK (2012 - 2014)

 • Nowe technologie wysokorozdzielczej akwizycji i animacji mimiki twarzy . Udział w projekcie Innotech (NCBiR) prowadzonym przez PJWSTK (2013 - 2015)

 • GCONiI - Upper-Silesian Center for Scientific Computation. Kierownik pracowni Interaktywnych Symulacji Wielomodalnych (2014 - 2015)

 • Program mentorski receptą na efektywne kształcenie na makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Politechnice Śląskiej Prowadzenie grupy mentorskiej: Geometric modelling for computer graphics (25) (2012 - 2015)

 • Projekt „Nowe trendy w Informatyce” finansowany ze środków Motorola Solutions Foundation (2015)

 • "Nowe algorytmy do oceny struktur klonalnych oraz do modelowania niejednorodnych ewolucji dla zastosowań w genomice nowotworów", projekt OPUS, Narodowe Centrum Nauki, projekt realizowany na Politechnice Śląskiej, (2017– 2019).

 • Innowacyjny system informatyczny do wspomagania treningu w obszarze narciarstwa zjazdowego i biatlonu, z funkcjami akwizycji wielomodalnych danych ruchu, ich wizualizacji i zaawansowanej analizy z uzyciem technik uczenia maszynowego, SnowcookiePRO. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr projektu: POIR.01.01.01-00-0267/17. Projekt prowadzony przez firme Medicalbay, Katowice, kierownik prac badawczo-rozwojowych, (2018–2020).

 • Projekt "Programowanie przez granie. Podniesienie umiejętności programistycznych poprzez tworzenie gier komputerowych dla młodzieży w wieku 13–16lat"

 • Opiekun pomocniczy w projekcie Bajkowe Miasto Bielsko-Biała w ramach realizacji Indywidualnego Programu Studiów realizowanych w formie Project Based Learning (2018). Projekt POWER.

 

Referaty na seminariach/Presentations at seminars:

 • Specyfikacja Sieciowego Serwera Map, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2002/03.

 • Geomatyka - wybrane zagadnienia, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2003/04.

 • Wielorozdzielcze modele siatek powierzchni, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2004/05.

 • Wielorozdzielcza analiza siatek powierzchni, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2005/06.

 • Wielorozdzielcza reprezentacja nieregularnych siatek powierzchni uzyskana za pomocą schematu liftingu, Seminarium Zakładu Oprogramowania, 2006/07.

 • Wielorozdzielcza reprezentacja powierzchni z wykorzystaniem falek drugiej generacji, Seminarium Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, 27.04.2007r.

 • Wielorozdzielcza reprezentacja powierzchni z wykorzystaniem falek drugiej generacji, Seminarium Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, Zakładu Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej i Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk , 07.11.2007r.

 • Gry poważne w medycynie, Seminarium Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny, Collegium Medicum: Uniwersytet Jagielloński, 23.04.2013r.

 • WIELOROZDZIELCZE PRZETWARZANIE DANYCH RUCHU, Seminarium Instytutu Informatyki, Politechnika Śląska, 07.05.2014r.

 • Modelowanie powierzchni w trójwymiarowej grafice komputerowej, Wszechnica Informatyki, Politechnika Śląska, Gliwice, Rybnik, 2014

 • Dzień Otwarty, Prezentacja Zakładu Grafiki, Wizji i Symulacji Komputerowej, Politechnika Śląska, 2014

 • Serious games, Akademia Gimnazjalisty, Politechnika Śląska, 26.04.2017

 • The art of game programming - create your own entertainment, Best Summer Course, 10-14.07.2017, https://best.eu.org/event/details.jsp?activity=m2mnoia

 • Udział w panelu dyskusyjnym Ewolucja roli usług świadczonych z wykorzystaniem technologii VR, AR oraz AI w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice, 18.10.2018.

Konferencje (organizacja, komitet programowy)/Conferences (chair, programming committee):

 • Co-Chair of Workshop on Numerical and Symbolic Computation in Computer Vision and Data Management, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2015
 • Co-Chair of Workshop on Numerical Computation in 2D and 3D data, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2016, 2017
 • Programming committee member of Workshop 2D & 3D Geometric Properties from Incomplete Data, 7th Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology, 2015
 • Programming committee member of The International Conference on Systems ICONS - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Programming commitee member of World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics - 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Członek komitetu programowego Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS, (2016–2019).
 • Członek komitetu programowego IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services, (2018).