Prowadzenie przedmiotów ogólnych

  • Grafika Komputerowa - Informatyka (SSI i NSI), Makrokierunek
  • Grafika Komputerowa Projekt