System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej (udział).

Projekt prowadzony na Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych

Metody przyspieszania pracy silnika fizycznego przy minimalnej utracie precyzji jego obliczeń.

Projekt kierowany przez dr inż. Agnieszkę Szczęsną

Kostium do akwizycji ruchu człowieka oparty na sensorach IMU z oprogramowaniem gromadzenia, wizualizacji oraz analizy danych (udział).

Konsorcjum, projekt prowadzony na Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych

Projekt gry poważnej

Tworzenie gier poważnych dla potrzeb psychologii i psychiatrii z sterowanymi skryptowo aktorami symulacji. Projekt badawczy własny: N N518 385337 (2009-2012)

 GCONiI - Pracownia Interaktywnych Symulacji Wielomodalnych